You don't have an account? Register   
 
Home English Time ETF Forum Contact Us About Us
 
 
 
  
 
 
  Củng cố kiến thức - Luyện thi IELTS - Tư vấn trực tuyến
 
  Tư vấn IELTS với cô CAPTAIN BEAR (ETF)
  Sửa văn phạm và viết câu với thầy Cucku (ETF)
  Ôn tập kỹ năng đọc hiểu 
  Thực hành kỹ năng nghe (News-based lessons)
 
 
 

 Top 15 bài tập mới nhất
 
 
 
 Test Name  Questions  Duration (mins)

 Get Test

   SỬA BÀI THEO YÊU CẦU
   Nơi nộp bài viết với chủ đề do người học tự đưa lên.
Last Updated: 11/8/2011

Free Writing

...

Start

   Practice listening section 4
   To experience a university lecture - Level 4.0-5.0
Last Updated: 25/7/2011

11

20

Start

   Practice listening section 2
   Student banking - Level 3.5-4.5
Last Updated: 21/7/2011

9

20

Start

   Complex sentences - phần 4
   With adverbial clauses of reason, result
Last Updated: 20/7/2011

7

30

Start

   Vocabulary topic 6: Likes and dislikes - part 2
   Từ vựng diễn tả sự thích và không thích - phần 2
Last Updated: 15/7/2011

9

30

Start

   Practice reading passage 3
   Population viability analysis - Level 4.0-5.0
Last Updated: 13/7/2011

12

25

Start

   Practice listening section 1
   On the campus - Level 3.5-4.5
Last Updated: 10/7/2011

12

20

Start

   Practice reading passage 3
   A Workaholic Economy - Level 4.0-5.0
Last Updated: 8/7/2011

12

20

Start

   Practice listening section 4
   Marketing consultant - Level 3.5-4.5
Last Updated: 5/7/2011

10

15

Start

   Practice reading passage 2
   Moles happy as homes go underground - Level 4.0-5.0
Last Updated: 4/7/2011

14

20

Start

   Practice listening section 3
   Approach to marketing - Level 4.5-5.5
Last Updated: 4/7/2011

9

15

Start

   Complex sentences - phần 3
   With adverbial clauses of place, manner, purpose
Last Updated: 28/6/2011

6

30

Start

   Practice reading passage 1
   Spoken corpus comes to life - Level 3.5-4.5
Last Updated: 24/6/2011

12

20

Start

   Complex sentences - phần 2
   With adverbial clause of time
Last Updated: 22/6/2011

5

40

Start

   Practice listening section 2
   Visit Maritime museum - Level 3.5-4.5
Last Updated: 17/6/2011

11

20

Start

 

 Các bài tập chọn lọc
 
 
 
Test Name Questions  Duration (mins)

 Get Test

   Bài nghe
   Giống Part I - AV đầu vào

10

6

Start

   Ngữ pháp - Từ vựng
   Giống Part V - AV đầu vào

40

15

Start

   Ngữ pháp - Từ vựng
   Part V (Bạn 'tự soạn' bài test để thực hành)

Active

Active

Start

   Bài Cloze (Memo)
   Giống Part VI - AV đầu vào

4

4

Start

   Bài đọc hiểu (Dạng 1 bài đọc)
   Giống Part VII - AV đầu vào

4

5

Start

   Bài đọc hiểu (Dạng 2 bài đọc)
   Giống Part VII - AV đầu vào

5

6

Start

 
 
 


Counter:  Today: 14    Yesterday: 89    Total: 532524
 

IELTSpedia, a member of English Time
IELTSpedia không chịu trách nhiệm về những thông tin được trích lại bởi website khác.

All rights reserved
Powered by Tran Duy Quoc

ETF: English Time Forum
ETES: English Time School
English Time News Lesson