shure
 • Bài viết: 13
 • Gia nhập: 08-05-2013

Mình chỉ biết đổi 1 vài cấu trúc như:

- between 1993 and March 1999--> from 1993 to/until 1999

- show--> illustrate/ state

-  N1 of N2-->N2 N1(EX: The rate of unemployment--> the unemployment rate)

Bạn nào có tổng hợp những cách paraphrase đó không? chỉ giúp mình với.

Thanks a lot.

hummingbird
 • Bài viết: 211
 • Gia nhập: 10-05-2013
Đối với những cụm từ chỉ thời gian bạn có 1 số cách để diễn đạt như trong ví dụ sau:

1. Car export remained stable at approximately 500 units in 1995, but it rose to 700 units by 1998.

2. For a period of 3 years(1995-1999), car export rose by 200 units.

3. There was an increase of 200 units in car export from 1995 until 1998.

4. The number of car exported grew from 500 units to 700 units between 1995 and 1998.

5. 1995's car export number was 500 units. This finger/number soared to 700 by 1998.


Cuộc sống của bạn là của bạn và chính bạn chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình chứ không phải tôi, bố mẹ hay bạn bè,…
phuongthao
 • Bài viết: 181
 • Gia nhập: 16-05-2013

Đối với những tăng/giảm về số lượng, bạn có thể dùng như trong ví dụ sau:

1. Fruit sales in 1994(15 tons) increased significantly to 25 tons by 1996.

2. Fruit sales, which were 15 tons in 1994, grew remarkably to 25 tons in 1996.

3.1994's fruit sales -15 tons-soared to 25 tons by 1996.

4. Fruit sales rose from 15 tons in 1994 to 25 tons by 1996.

5. Fruit sales increased by 10 tons from 1994 until 1996.

6. There was a growth of 10 tons in fruit sales by 1996.

7. Fruit sales, which started at 15 tons in 1994, grew to 25 tons in 1996.


A wise man will make more opportunities than he finds.
jackichan
 • Bài viết: 29
 • Gia nhập: 08-05-2013
 Moderate = steadily = gradually

 Rapidly = dramatically = sharply

 Slightly = slowly

Trang Thanh
 • Bài viết: 59
 • Gia nhập: 22-05-2013
Thay vì dùng a slight increase thì bạn có thể dùng increase slightly. Mình đưa ra các tính từ mô tả mức độ thay đổi này bạn làm thử nha.

ADJ --->ADV

1. dramatic

2. sharp

3. huge

4. enormous

5. steep

6. substantial

7. considerable

8.significant

9. marked

10. moderate

11.small

12. minimal 
quoc huy
 • Bài viết: 22
 • Gia nhập: 23-05-2013
Originally Posted by: Trang Thanh

Thay vì dùng a slight increase thì bạn có thể dùng increase slightly. Mình đưa ra các tính từ mô tả mức độ thay đổi này bạn làm thử nha.

ADJ --->ADV

1. dramatic dramatically

2. sharp sharply

3. huge không có dạng trạng từ

4. enormous enormously

5. steep steeply

6. substantial substantially

7. considerable considerablely

8. significant significantly

9. marked marked

10. moderate moderately

11.small hình như không có trạng từ phải không mọi người? 

12. minimal  minimally 

jackichan
 • Bài viết: 29
 • Gia nhập: 08-05-2013
Originally Posted by: quoc huy

Originally Posted by: Trang Thanh

3. huge không có dạng trạng từ

Mình cũng nghĩ như bạn.

11.small hình như không có trạng từ phải không mọi người? 

Không có bạn ơi.

phuongthao
 • Bài viết: 181
 • Gia nhập: 16-05-2013
Mình đồng ý với các bạn về đáp án bài tập trên. Mình nghĩ bao nhiêu đó cũng đã đủ cho tụi mình viết đa dạng lắm rồi đó. Các bạn nghĩ sao nhỉ?
A wise man will make more opportunities than he finds.
quoc huy
 • Bài viết: 22
 • Gia nhập: 23-05-2013

Mình cũng đồng ý với hummingbird, các bạn học kỹ rồi thực hành nhiều là paraphrase được thôi. Chúc  mọi người cùng nhanh chóng tiến bộ.

nam khanh
 • Bài viết: 35
 • Gia nhập: 24-05-2013

Ngoài "The chart shows that..." mình còn dùng các cấu trúc nào vậy các bạn?

loveyou
 • Bài viết: 48
 • Gia nhập: 08-05-2013
Bạn có thể không dùng the chart mà dùng the graph. Tương tự, có thể dùng the graph thay cho the table, the pie chart, the diagram.
moon
 • Bài viết: 24
 • Gia nhập: 08-05-2013

Không dùng SHOW bạn có thể dùng:

It can be seen/inferred  from the chart/table that...

As can be seen from the chart...

It is noticeable/clear/apparent that...

quoc huy
 • Bài viết: 22
 • Gia nhập: 23-05-2013
Cấu trúc THE CHART SHOW... cũng hay lắm đấy các bạn. Các bạn có thể biến đổi được rất nhiều.

1. Thay vì dùng: the chart shows hãy thay bằng:

The graph/table/pie-chart/diagram illustrates/describes + N + place + time

EX: The graph shows the number of prisioners for the last decade in the USA and such European countries as Italy, France, Germany, and England.

2. The date given in the diagram/chart/graph/ showsillustrates/describes that + N+ Ved/V3 + place + time

EX: The data given in the graph show the number of bicycles sold in the USA for the month of February 2002.

3. The date given in the diagram/chart/graph/ shows/illustrates/describes + N + Ved/V3 + by agent + time, according to gender/employment/social class...status/categories.

EX: The data given in the chart show hobbies enjoyed by British men and women in a week, according to gender and employment status.

Elizabeth
 • Bài viết: 11
 • Gia nhập: 12-07-2013

Here are some simple changes you can make:

 • graph = line graph
 • chart = bar chart
 • diagram = figure
 • shows = illustrates (or 'compares' if the graph is comparing)
 • proportion = percentage
 • information = data
 • the number of = the figure for
 • the proportion of = the figure for
 • people in the USA = Americans
 • from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009
 • from 1999 to 2009 = over a period of 10 years
 • how to produce = the process of producing
 • in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)
 • Thay vì dùng cách: "the graph shows figures for unemployment in three countries" bạn sẽ gây ấn tượng nhiều hơn nếu dùng "The figure for / figures for". Vì ít người biết dùng cách này.
Struensee
 • Bài viết: 21
 • Gia nhập: 08-08-2013
Một số cách chuyển đổi khác:

 • table shows = bar chart compares
 • figures for imprisonment = number of people in prison
 • between... and... = over a period of

Ai đang xem chủ đề này?
  Di chuyển  
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.