trind09
 • Bài viết: 18
 • Gia nhập: 26-07-2012

Xin trích đăng lại cho các bạn một tư liệu rất hay về việc nhờ trợ giúp trên

diễn đàn.


 

 

How To Ask Questions The Smart Way

[Authors: Eric Steven Raymond, Rick Moen] 


Translators: Hoàng Tuấn Quỳnh, Nguyễn Tiến Hải Bình, Nguyễn Minh

Hương
Đặt một câu hỏi thông minh như thế nào


Tác giả: Eric Steven Raymond, Rick Moen


Biên dịch: Hoàng Tuấn Quỳnh, Nguyễn Tiến Hải Bình, Nguyễn Minh Hương


Mục lục


3 Giới thiệu

4 Trước khi bạn hỏi

5 Khi bạn hỏi


Hãy chọn diễn đàn cẩn thận


Các diễn đàn trên Web và IRC dành cho người bắt đầu thường có câu trả lời nhanh

nhất


Bước kế tiếp, hãy sử dụng các nhóm thư của các dự án


Hãy viết tiêu đề một cách rõ ràng, mạch lạc


Hãy giúp việc trả lời dễ dàng


Hãy viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, đúng ngữ pháp và chính tả


Hãy gửi câu hỏi bằng định dạng dễ hiểu


Hãy mô tả vấn đề của bạn một cách chính xác và với đầy đủ thông tin


Dài dòng không có nghĩa là chính xác


Đừng tuyên bố rằng bạn đã tìm ra lỗi


Khổ nhục kế sẽ không giúp giải bài tập về nhà


Hãy mô tả triệu chứng sự cố, chứ không phải những phỏng đoán

Ai đang xem chủ đề này?
  Di chuyển  
  • Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
  • Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.