DỊCH VỤ SỬA BÀI ESSAY (TASK 1 & 2) 
DỊCH VỤ SỬA BÀI ESSAY (TASK 1 & 2)
Đọc sửa - Giải thích chỗ sai trong bài Essay
Dành cho học viên cần giải thích lỗi sai, chỉnh sửa, cải thiện bài Essay của mình. Tính phí dựa trên từng bài Essay.
Chủ đề: 4
Bài viết: 5

Sửa và biên tập văn bản tiếng Anh
Ban chuyên môn của Diễn đàn chuyên IELTS nhận biên tập, chỉnh sửa văn bản tiếng Anh cho nhiều lĩnh vực. Tính phí tùy theo độ dài và độ phức tạp của văn bản.
Chủ đề: 33
Bài viết: 34
  •   Bài viết mới
  •   Không có bài viết mới
  •   Diễn đàn đã khóa
 Thành viên trực tuyến
0 người trực tuyến for last 5 minutes
 Thống kê
  • Có 1,885 bài viết và 554 chủ đề trong tổng số 26 diễn đàn.
  • Bài viết cuối 2021-09-15T18:40:43Z bởi.  Amoebaa
  • Diễn đàn có tất cả 2,479 thành viên.
  • Chào mừng thành viên mới nhất:  thhnhu.rhm2021@medvnu.edu.vn